Databeskyttelsespolitikker

New Version DSGVO (EU) 2016-679 (Status 25.05.2018)
 
PM-Internationals Databeskyttelsespolitikker
 
Bemærkninger om databeskyttelse
De følgende databeskyttelsespolitikker gælder for hjemmesiden www.pm-international.com
Beskyttelse af personlige data og anonymitet er vigtigt for os.
Derfor forklarer vi nedenfor, hvordan PM-International imødekommer dine behov og ønsker for at respektere dette. Vi ønsker, at informere om, hvilke personlige data vi opsamler, hvordan vi bruger disse – og hvordan vi lagrer dine oplysninger. Du vil også få information om, hvem vi deler informationen med – og hvordan dine data kan ændres. PM-Internationals persondatapolitikker er i overensstemmelse med gældende lovgivning fra Federal Data Protection Act (BDSG), Telemedia Act og EU Data Protection Regulation (GDPR(EU) 2016-679). Denne erklæring forklarer, hvordan data opbevares og bruges af PM-International.
 
Navn og kontaktdata på ansvarlig og eventuelt repræsentanter for denne:
PM-International AG
An der Hofweide 17, D-67346 Speyer
Repræsenteret i Danmark ved PM Danmark ApS
Telefon +49 (0)6232 / 296 -0
Fax +49 (0)6232 / 296 -100
Mail: info@pm-international.de
 
Overordnet databeskyttelsesansvarlig:
Dr. Raimund Abele, PM-International AG
Mail: datenschutz@pm-international.de
 
Personlige data vil blive behandlet til følgende formål:
Vi vil behandle personrelaterbar data til følgende formål:

 • kontraktudarbejdelse
 • at tage kontakt (forespørgsler via vores kontaktformular)
 • reklame
 • kvalitetskontrol
 • statistik
 
Retsligt grundlag for databehandling:
Behandling af dine data foretages på følgende retslige grundlag:
 • dit samtykke, Art. 6, paragraf 1 a) GDPR (EU) 2016-679
 • indfrielse af kontrakt – og forudgående kontraktuelle foranstaltninger, Art. 6, paragraf 1 b) GDPR (EU) 2016-679
 • legitime interesser, Art. 6, paragraf 1 lit. F)GDRP (EU) 2016-679 (se nedenfor).
Legitime interesser
Når vi behandler dine data, er det med et mål om at indfri følgende interesser:
 • optimering af vores tilbud
 • beskyttelse mod misbrug
 • statistik
 • målrettet annoncering
Modtagere eller grupper af modtagere af personlige data:
Når vi behandler dine data, samarbejder vi med følgende leverandører, som også har adgang til data:
 • hostingleverandører
 • udbydere af sociale medier
 • reklamenetværk
 • når nødvendigt i forbindelse med betaling og transportører
 • udbydere af hjemmeside analyseværktøjer
Hvor længe opbevares data:
Vi opbevarer dine data:
 • når du har accepteret behandling og opbevaring – til du trækker dit samtykke tilbage
 • hvis vi har brug for data til at udarbejde en kontrakt –  så længe det kontraktmæssige forhold er aktivt eller lovmæssig opbevaringspligt er gældende
 • hvis vi bruger data på basis af legitime interesser – eller så længe din interesse i sletning eller anonymisering ikke er altoverskyggende
Datakilder
Vi modtager data fra dig (samt fra det udstyr, du anvender).
Dataoverførsel til tredjelande
Der sker dataoverførsel til tredjelande uden for EU. Dette sker på baggrund af lovmæssigt planlagte kontraktslige aftaler, som er udarbejdet med afsæt i at yde en tilstrækkelig beskyttelse af dine data – og som du kan få adgang til på forespørgsel.
Retten til information inklusive rettelser, sletning og begrænsning af behandling og retten til at gøre indsigelser – inklusive retten til databevægelighed omfatter:
 
 • at bede om information om behandling af dine data
 • at rette dine data
 • at bede om at dine data blokeres eller slettes
 • at begrænse behandling af data
 • at gøre indsigelser mod behandling af dine data
 • at modtage dine data i et overførbart format og sende dette til tredjepart
 • at tilbagekalde dit samtykke til behandling af data i fremtiden og
 • at klage til de ansvarlige myndigheder over enhver ulovlig databehandling. Den overordnet ansvarlige er State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information of Rhineland-Palatinate.
Krav eller pligt til at levere data
Så længe det ikke er udtrykkeligt anført, er der hverken krav eller pligt til at udlevere data.
Læs mere om databeskyttelse
Databehandling via tredjepart
Når PM-International videregiver data til serviceleverandører som en del af distribution/administration (f.eks. pakkeleverandører, betalingsserviceleverandører, etc.) indgår PM-International altid en databehandleraftale. De pågældende samarbejdspartnere er således ikke kun lovmæssigt forpligtet til at overholde reglerne om databehandling – men også via en kontrakt med PM-International.
Person- og transaktionsrelaterbare data overføres i henhold til EU standarder og kontraktslige betingelser udstedt af EU.
Databeskyttelse for bestillinger af produkter og personlige brugerprofiler
I forbindelse med bestilling af produkter registrerer PM-International de personlige data fra kunder, der er nødvendige for at gennemføre og afslutte ordren. De følgende data om kunden opsamles, opbevares og bruges: Navn, adresse, mailadresse, fødselsdato, telefonnummer, betalingsinfo såvel som kontonumre i forbindelse med bankoverførsler – og hvis nødvendigt yderligere bankdetaljer i forbindelse med kreditkortbetaling. Den information du deler med os, anvendes udelukkende til at gennemføre ordreprocessen, til administrativ brug og til intern analyse.
Vi indhenter information for at verificere din adresse (tjekke leveringssikkerhed) fra infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden. Til dette formål leverer vi den nødvendige information (dit fulde navn, din adresse og hvis nødvendigt din fødselsdato) til ovennævnte virksomhed. Virksomheden bruger informationen til fremtidig adresseverifikation eller identitetstests for andre virksomheder – såvel som til nødvendige analyser. Analyserne beregner forventede værdier for specifik, fremtidig adfærd baseret på matematiske og statistiske teknikker og bruger den nødvendige data til dette formål.
Til kreditvurderinger overfører vi tilsvarende data til infoscore Consumer Data GmbH. infoscore Consumer Data GmbH, som er en forbrugerrapporteringsvirksomhed. Virksomheden driver en database, som opbevarer kreditinformation om enkeltpersoner. På basis af dette foretager virksomheden kreditvurderinger, herunder kreditinstitutioner, leasingvirksomheder, forsikringsselskaber, telekommunikationsvirksomheder, inkassovirksomheder, shipping, grossist og retailvirksomheder, så vel som andre virksomheder, der leverer produkter eller services. I overensstemmelse med juridiske betingelser vil disse data helt eller delvist kunne leveres til andre virksomheders databaser – herunder også til kommercielle formål.
Virksomheden får information om navn, adresse, fødselsdato, mailadresse, betalingshistorik og kreditværdighed for pågældende person. Det retsmæssige grundlag er Art. 6 para. 1f EU-GDPR (EU) 2016-679.Information kan kun deles, hvis en kunde har en retsmæssig grund til at kende pågældende information. Dataoverførsler til lande uden for EU skal ske på basis af de såkaldte ‘standard kontraktslige klausuler’.
 
Data vil blive opbevaret, så længe den er relevant I forhold til grunden til opbevaringen. Det er nødvendigt at vide, at data normalt opbevares i 3 år. Når de 3 år udløber, vurderes det om fortsat opbevaring er nødvendig – og hvis ikke slettes data. Efter afslutning vil data blive slettet 3 å efter registreringsdato. Daglig sletning sker I overensstemmelse med § 882e ZPO tre år efter ordreregistrering.  
Retsmæssige interesser indenfor Art. 6 paragraf. 1f EU-GDPR (EU) 2016-679 er: lånevurderinger, indgåelse af forretningsaftaler, ejerstruktur, forespørgsler, kreditvurderinger, tvangsinformation.
Du har ret til viden om den data, der opbevares af infoscore Consumer Data GmbH om dig. Hvis data viser sig at være ukorrekt, har du krav på rettelser eller sletning. Kan det ikke umiddelbart fastslås, om de data, der opbevares er korrekte eller fejlbehæftede, har du krav på tilbagekaldelse, indtil dette er afklaret. Hvis du har givet samtykke til, at data opbevares, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Lovligheden af at opbevare og behandle data med afsæt i dit samtykke frem til en mulig tilbagekaldelse er ikke påvirket af tilbagekaldelse.
Hvis du har indsigelser, forespørgsler eller klager i forbindelse med databeskyttelse, er du altid velkommen til at kontakte infoscore Consumer Data GmbH, som vil hjælpe dig hurtigt og fortroligt i alle datarelaterede sammenhænge. Du kan også klage til den myndighed, som er ansvarlig for persondatabeskyttelse lokalt.  
Data der er gemt om dig hos Iinfoscore Consumer Data GmbH stammer fra offentligt tilgængelige kilder, gældsinddrivelsesvirksomheder og deres kunder.
Inforscore danner en score på dine data for at beskrive din kreditværdighed. Data om alder, køn, adresse og aktuelle betalingsoplevelser indarbejdes i dinscore. Data vægter forskelligt  i denne score. Infoscore kunder bruger din score som hjælpe til at tage egne kreditrelaterede beslutninger.
 
Klageret
Databehandling hos  infoscore Consumer Data GmbH sker af tungtvejende grunde fra kreditorer og kreditværdighed, hvilket sædvanligvis opvejer dine interesser, rettigheder og friheder – eller bruges to sikre, udføre eller forsvare lovmæssige krav.
Du kan kun klage over behandling af dine data af grunde som opstår i en defineret situation ,som involverer dig, og som du kan bevise. Hvis disse specielle grunde eksisterer og kan bevises, vil data ikke længere blive behandlet. Hvis du gør indsigelser mod datahåndtering i forbindelse med marketing- og reklameaktiviteter, vil data til disse formål ikke længere blive behandlet. infoscore Consumer Data GmbH er ansvarlig som anført i  Art. 4 No. 7 EU-GDPR (EU) 2016-679.  
PM-International bruger din information til følgende:
 
At tilbyde individuel service såvel som at optimere brugen af vores website ved at aktivere informationen i din brugerprofil.
 
At sende individuelle tilbud og information af personlig interesse. Du har selvfølgelig muligheden for at informere os om, at du ikke ønsker eller ikke længere ønsker at modtage disse tilbud. Dette ønske vil blive respekteret. Kontakt os på: datenschutz@pm-international.de
 
For at imødekomme kontraktslige forpligtelser i forbindelse med levering af varer via eksterne agenter (Art. 6 paragraf 1 b DSGVO (EU) 2016-679) videregiver PM-International den nødvendige information (modtager, leveringsadresse og eventuelle kontaktpersoner) til disse partnere såvel som til medlemmer af PM-Gruppen. PM-International udfører ikke direct mail marketing. PM-International indgår aftaler med alle eksterne partnere omkring ordrebehandling – og møder alle krav i artikel 28, 29 GDPR (EU) 2016-679.
 
Data relateret til den individuelle kundes ordre vil forblive tilgængelig på den password beskyttede brugerkonto på hjemmesiden – med det formål at gøre genbestilling nem og ukompliceret. Kunden kan til enhver tid se og ændre data såvel som det valgte password i sektionen ’Mine data’.
 
En kunde kan til enhver tid pr. mail, telefon eller post til datenschutz@pm-international.de  bede om at få sin personlige konto og alle data relateret til denne slettet. Sker dette vil PM-International omgående slette alle kundedata – så længe disse ikke er relateret til gennemførsel af en ordre, eller hvis PM-International er lovmæssigt forpligtet til at gemme informationerne f.eks. i forbindelse med regnskabslovgivning, moms- og skatteafregning (§ 147 AO). I disse tilfælde vil data blive blokeret og slettet hurtigst muligt.
 
Specielle versioner til distributører
Hvis du er distributør for PM-International eller ønsker at blive det, refererer vi til de formål, som personlige data relateres til. Udover ovenstående behandler vi også dine data til:
 • udbetaling af provision
Vi refererer også til tidligere nævnte retslige basis for databehandling og nævnte lovmæssige interesser og krav.
Modtagere eller kategorier af modtagere af personlige data:
Når vi behandler data samarbejder vi med ovennævnte modtagere af data (leverandører). Herudover overfører vi dine data til formål, der er relateret til indfrielse af kontraktlige pligter og aftaler til andre medlemmer af PM-Gruppen.
 
Nyhedsbrev
Hvis du abonnerer på PM-Internationals nyhedsbrev, behandler PM-International de personlige data, som du har delt med os for at vi kan sende dig nyheder. Du giver samtykke til at et nyhedsbrev sendes til din mailadresse. Det tjekkes forudgående, at modtageren af den specificerede mailadresse giver samtykke til at modtage nyhedsbrevet.
PM-International bruger en behandler til at håndtere data og udsende nyhedsbrevet. Leverandøren af denne service har kun tilgang til de personlige data, der er nødvendige for at gennemføre opgaven. Data vil ikke blive anvendt af hverken leverandøren eller PM-International til andre formål. PM-International indgår en databehandleraftale med leverandøren I henhold til artikel 28, 29 GDPR (EU) 2016-679.
Ønsker du at tilbagetrække dit samtykke til modtagelse af nyhedsbreve, kan du  som distributør fravælge nyhedsbrevsfunktionen i det personlige område i din E-Business. Alle andre kunder kan sende os en mail på følgende mailadresse: datenschutz@pm-international.de
Kontaktformular
Kontaktformularen på vores hjemmeside er en nem måde hurtigt at komme I kontakt med os. For at gøre kontakten mulig er nogle felter markeret som obligatoriske. Hvis du udfylder felterne og klikker ‘Send’, accepterer du, at dine data sendes til os på mail. De pågældende data gemmes ikke på hjemmesideserveren. Data opbevares hos os I 10 år og slettes efterfølgende.
Automatisk lagring af brugertilgangsdata
Brugerdata fra proceduren gemmes automatisk i en log-fil hver gang en bruger tilgår PM-Internationals hjemmesider. Der er tale om generel information, f.eks. hvorfra der blev anmodet om filen, navnen på den tilgåede fil, dato og tidspunkt, omfanget af overført data, hvilken protokol, der blev anvendt og hvilke specifikationer, der blev sendt fra hjemmeside browseren – og hvis nødvendigt operatørsystemer. 
Den generelle information anonymiseres og vil ikke blive gemt sammen med personlig data hos PM-International eller på anden måde flettet sammen med personlig data. Den information, der lagres, vil udelukkende blive brugt til statistik og til at forbedre indhold og funktionalitet på hjemmesiden. Data vil ikke blive overført til tredjepart hverken til kommercielle eller ikke-kommercielle formål – og lagres kun i en periode på max. 4 uger.
Cookies
Endelig bruger denne hjemmeside de såkaldte cookies. En cookie er en tekstfil med et identifikationsnummer, som overføres og gemmes på brugerens computer ved brug af hjemmesiden sammen med andre nødvendige data. Filen er tilgængelig for senere tilgang og bruges til autentificering af brugeren.
Cookies er passive, rene filer og ikke aktive programmer, hvilket betyder, at der ingen risiko er forbundet med en cookie. Cookies indeholder ikke personrelaterbare data og  garanterer dermed overholdelse af gældende databeskyttelseslove og anonymitet. Afhængig af browserindstillinger, kan brugeren automatisk acceptere cookies. Disse indstillinger kan ændres, så man spærrer eller begrænser cookies, så bruger får en notifikation, når onlineaktiviteter mødes med cookies.  Deaktiveres brugen af  cookies kan betyde begrænsninger og/eller besværliggørelse af brugen af hele eller dele af hjemmesiden.
Til at afdække brugerens aktiviteter på PM-Internationals hjemmeside, undersøger vi, hvordan brugeren er landet på vores hjemmeside. Informationen indsamles ved hjælp af cookies. Dette betyder dog ikke, at vi indsamler personspecifikke data (data der gør det muligt at identificere brugeren). Via denne anonyme procedure er det ikke muligt at fastslå en specifik brugers respektive brugeradfærd.
Ønsker du ikke at din enhed genkendes via cookies, kan du indstille din browser til at blokere for cookies, slette dem fra harddisken eller advare, før en cookie gemmes. De fleste browsere har en funktion, der begrænser eller blokerer for cookies. Vi understreger imidlertid at dette kan betyde, at vores hjemmesides funktionalitet begrænses.
Sociale medier
Vi bruger plug-ins fra forskellige sociale medier på vores hjemmesider.
Facebook
Denne hjemmeside bruger følgende sociale plug-ins fra det sociale netværk, Facebook:
Like/Synes godt om
Share/del
Facebook drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA og er tilgængeligt via www.facebook.dk. De individuelle sociale plugins markers af et af Facebooks logoer eller med ‘Facebook Social Plug-in’. En liste over tilstedeværelsen og funktionerne af de individuelle plug-ins kan findes her: developers.facebook.com/docs/plugins. Når du møder en side på vores hjemmeside som omfatter social plug-ins, skabes der en direkte forbindelse fra den browser du bruger til Facebooks servere. Indholdet af det sociale plug-in overføres fra Facebook til din browser og indlejres i Facebook. Som et resultat af dette har vi ikke indflydelse på den mængde data, der opsamles af Facebook og kan kun informere om den viden, der er tilgængelig for os. Det betyder, at Facebook informeres om hvilke sider, du har set på vores hjemmeside – også hvis du ikke er registreret Facebook bruger eller ikke er logget på Facebook. Denne information vil sammen med din IP adresse blive overført og gemt på Facebooks server i USA. Ifølge Facebooks information gemmes der kun en anonym IP adresse for ikke-registrerede Facebook brugere i Danmark.  Hvis du er logget på Facebook, vil Facebook direkte allokere tilgangen til vores hjemmeside til din Facebook-konto. Facebook modtager information om dit besøg, uanset om du interagerer med de sociale plug-ins eller ikke. Når du interagerer med de sociale plug-ins ved f.eks. at Synes godt om eller kommentere, overføres relevant information direkte og gemmes af Facebook. Informationen offentliggøres på Facebook og kan ses af dine Facebook venner.
Se venligst Facebooks privatlivspolitikker på www.facebook.com/about/privacy, hvor du også kan finde information om formål, omfanget af opsamlet data og den videre håndtering af data hos Facebook, incl. dine rettigheder og muligheder for at beskytte din anonymitet. Er du registreret Facebook bruger – og ønsker du ikke, at Facebook skal opsamle data om dig via vores hjemmeside eller linke til den information, du gemmer på Facebook, skal du logge ud af Facebook, inden du besøger vores hjemmeside. Det er også muligt at blokere social plug-ins via ekstra browserfunktioner, så som Facebook blocker, webgraph.com/resources/facebookblocker
Google +
Denne hjemmeside indeholder et ´+1´plug-in, som kan genkendes ved ikonet ´+1´på hvid eller farvet baggrund fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hvis du besøger en af vores hjemmesider, som omfatter dette plug-in, kobles din browser direkte til Googles servere og sender indholdet af dette plug-in til din browser og integrerer det på hjemmesiden. Vi har ingen indflydelse på, hvilket indhold og i hvilket omfang data opsamles hos Google via dette plug-in. Ifølge information fra Google opsamles ikke persondata, uden at der klikkes på det nævnte plug-in. Data opsamles kun hvis brugeren er logget på med Google+. Hvis du er logget på din personlige brugerkonto på Google+ eller Google, når du besøger vores hjemmeside, associerer Google hjemmesiden med din konto. Når du interagerer med sociale plug-ins, f.eks. ved at kommentere, vil relevant information blive overført direkte til og opbevaret hos Google. Derudover kan vi ikke udelukke, at andre Google services på vores hjemmeside vil linke data til din Google profil. Ønsker du at undgå denne dataoverførsel, skal du logge af Google+ eller Google, inden du besøger vores hjemmeside. Formål og omfang af dataopsamling såvel som information om videre håndtering og brug af data fra Google – herunder også rettigheder og muligheden for at beskytte dine data- findes under Googles databeskyttelsesinfo om ’+1’ på www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html,  ligesom FAQ er tilgængelige på http://www.google.com/intl/de/+1/button.
 
Youtube
Der anvendes plug-ins fra Youtube.dk/Youtube.com på denne hjemmeside  – disse drives YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Når en bruger besøger en hjemmeside, der indeholder dette plug-in, kobles dennes browser direkte til YouTubes servere. Herigennem informers YouTubes servere om den hjemmeside, som brugeren besøgte. Har du et YouTube medlemsskab, kobler YouTube information til din personlige konto. Når du bruger disse plug-ins, f,eks. ved at klikke/starte en video eller efterlade en kommentar, overføres informationen til din YouTube konto, hvilket kun kan undgås ved, at du logger af din konto. Mere information om databeskyttelsesdeklarationen findes på : www.google.dk/intl/dk/policies/privacy
Twitter
Denne hjemmeside anvender ikonerne fra Twitter, leveret af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Disse plug-ins kan f.eks. fremstå via termer som ‘Tweet’ eller Twitter logoet. Dette gør brugeren i stand til at dele et post eller poste en side fra hjemmesiden på Twitter. Hvis brugere besøger en hjemmeside med denne funktionalitet, vil deres browser kobles direkte til Twitters servere. Indholdet af Twitter funktionaliteten leveres direkte fra Twitter til brugerens browser. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, som Twitter på denne måde opsamler – og kan kun informere på baggrund af den information, der stilles til rådighed. Efterfølgende overføres logdata, så som brugerens IP adresse eller tidligere besøgte hjemmesider. Mere information findes under Twittes databeskyttelsesdeklaration: twitter.com/privacy
XING
‘XING del knappen’ er aktiv på denne hjemmeside. Når der kobles op til hjemmesiden, etableres en forbindelse til serverne hos XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg ("XING") via din browser, hvor XINGs delefunktion (specielt beregningen/beløbsvisningen) udføres. XING opbevarer ingen personlige data til dig, når du tilgår hjemmesiden. Overordnet set gemmer XING ikke IP adresser. Der er heller ingen evaluering af din brugsadfærd via cookies i forbindelse med ’XING del knappen’ Du kan finde den senest opdaterede privatlivsinformation og al yderligere information på: www.xing.com/app/share?op=data_protection
 
LinkedIn
Hjemmesiden har integrerede Plug-ins fra LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States (herefter kaldet "LinkedIn"). De aktuelle  LinkedIn plug-ins kan identificeres af LinkedIn logoet eller ’del-knappen’ (’anbefal’). Når hjemmesiden besøges etableres en direkte forbindelse mellem din browser og LinkedIns server via plug-in. Som et resultat af dette modtager LinkedIn information om, at du har besøgt hjemmesiden via din IP adresse. Hvis du klikker på ’del’, mens du er logget ind på din LinkedIn profil, kan du linke indholdet af denne hjemmeside til din profil på LinkedIn. Vi understreger, at vi som hjemmesideoperatører ikke får information om den data, der overføres eller bruges via LinkedIn. Information om dataopsamling (formål, omfang, videre håndtering og brug) såvel som dine rettigheder og muligheder kan findes under LinkedIns  databeskyttelsesinformation, som findes på www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Analyse
Vi bruger – som næste alle hjemmesider – analyseværktøjer til at analysere brugsfrekvens og antallet af besøgende
Brug af analysesværktøjet "Google Analytics"
 
PM-International bruger Google Analytics, som leveres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Servicen indeholder en analyse af hjemmesiden ved hjælp af cookies. Til dette formål overføres, opbevares og vurderes den information, som opsamles af cookies (anonymiseret IP adresse, etc. på vegne af PM-International på en server ejet af Google LLC i USA.
 
Google Analytics er på denne hjemmeside blevet udvidet med “GAT._anonymizeip();”, hvilket garanterer en anonym håndtering af IP adresser. Din IP anonymisering finder sædvanligvis sted ved, at din IP adresse forkortes af Google LLC i EU eller tilsvarende partner inden for European Economic Area (EEA). I ekstraordinære tilfælde overføres din IP adresse til en server hos Google LLC i USA og anonymiseres der. Den overførte IP adresse vil ikke blive koblet med andre data hos Google LLC.
Indenfor rammerne af Google Analytics annonceringsfunktionalitet, vil remarketing og rapportering blive brugt i overensstemmelse med demografiske karakteristika og interesser. Disse procedurer tjener til at målrette annoncering til at matche den individuelle brugers interesse ved hjælp af brugeradfærd. I forbindelse med remarketing kan personlige marketingmålinger overføres til andre hjemmesider baseret på din internet adfærd på PM-Internationals hjemmeside. Dermed kan reklamematerialet kan indeholde produkter, som du tidligere har kigget på PM-Internationals hjemmeside. Har du accepteret, at din web og app browser kobles til Google via din Google konto – og at informationen fra din Google konto kan bruges til personlig målretning af annoncering - vil Google bruge data til oplagt remarketing. Du kan til enhver tid modsætte dig opsamling af data via Google Analytics på følgende måde:
 
De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan imidlertid forebygge brug af cookies via dine browserindstillinger. I så fald vil adskillige funktioner på hjemmesiden ikke kunne bruges. Begrænsningen af cookies skal gennemføres separat på alle de browsere du bruger.
 
Du kan også undgå opsamling og behandling af data hos Google LLC ved at downloade og installere en browser-ad-on som findes på følgende link: link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dette kan alternativt gøres på såvel browsere som mobile enheder ved at klikke p det følgende link:: disable Google Analytics  Det vil placere en frameldelsescookie på brugerens enhed gældende for PM-Internationals hjemmesider med effekt på den aktuelle browser. Hvis cookies senere fjernes fra denne browser, skal linket aktiveres igen.  
Mere information om brugsbetingelser og databeskyttelse kan findes her: http://www.google.com/analytics/terms/de.html  eller https://www.google.de/intl/de/policies/
 
Advarsel: Hvis du sletter alle cookies i din browser, vil den allerede installerede frameldelsescookie også blive slettet og frameldelsen skal gennemføres igen som beskrevet ovenfor. 
 
Datasikkerhed
 
PM-International anvender SSL (Secure Socket Layer) sikkerhedssoftware, som p.t. er én af markedets bedste teknologier.
 
Ved betaling af respektive services har du mulighed for at vælge forskellige betalingsmuligheder. Betalingsinformationen for hver enkelt mulighed vil blive krypteret ved overførsel. Du kan derfor være sikker på, at dine data ikke kan læses af tredjepart. Overførslen er mere sikker end overførsel af personlige data pr. telefon.
 
Mange tusinder kunder har indtil nu købt online hos PM-International i Tyskland -  og du behøver ikke bekymre dig om sikkerhed, når du bruger PM-Internationals hjemmeside. Alle mulige tiltag i værksættes for at beskytte dine data med den teknologi, der anvendes hos PM-International.
 
Hos os har sikkerhed ikke kun noget at gøre med beskyttelse af dine oplysninger i forbindelse med betaling. PM-International gør en målrettet indsats for at sikre, at dine ordrer, produkter og andre dokumenter håndteres nøjagtigt og med den timing, vi har give dig.

Status: 25.05.2018